Objectief advies nodig ?

Breek je je hoofd over een netelig vraagstuk en zou je het fijn vinden als daar eens onafhankelijk naar gekeken wordt ?

De dilemma dokter biedt hulp !

De Dilemma Dokter analyseert, adviseert en biedt handvatten bij dilemma's.
► Algemeen doel: Het verkrijgen van nieuwe inzichten om zelf de beste beslissing te kunnen nemen.

Wat kun je verwachten ?

  • Er wordt serieus, vertrouwelijk en op passend niveau naar je dilemma gekeken
  • Door een betrouwbaar, onafhankelijk iemand, zonder direct persoonlijk contact (je blijft "anoniem")
  • Er wordt veelomvattend, diepgaand en creatief over je dilemma nagedacht
  • Andere invalshoeken gezocht en objectief, ongekleurd advies gegeven
  • Alle kanten worden belicht, praktisch, realistisch en eerlijk (wellicht ook confronterend...)
  • Je dilemma zal menselijk, met levenservaring, intelligentie, wijsheid en empathie worden benaderd
  • Alle mogelijke opties/oplossingen worden op een rijtje gezet en/of er worden vragen gesteld zodat je het dilemma voor jezelf helder kunt krijgen
  • En/of je krijgt gemoedsrust mbt of/dat je echt alle mogelijke opties bedacht hebt (ergens houden de opties op)
Ander perspectief nodig ?

Breek uit de cirkel !

DISCLAIMER: De dilemma dokter zal nooit illegale of onzuivere opties adviseren. Het doel van de raadpleging is om opties/vragen weer te geven die cliënt zelf in overweging kan nemen zodat cliënt zijn/haar eigen besluit kan vormen. De adviezen in dit consult zijn bedoeld als gids, de dilemma dokter kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de consequenties.